Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Certifikace

 • systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001, bez a nebo ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2
 • systémů environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001
 • systémů managementu BOZP dle ČSN OHSAS 18001
 • systémů managementu bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001
 • procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4, dle ČSN EN ISO 14554-1,-2 a dle požadavků certifikačního schéma Evropské svářečské federace (EWF), tzv. evropská certifikace procesu svařování v systému České svářečské společnosti ANB
 • způsobilosti výrobců k výrobě ocelových konstrukcí dle ČSN EN 1090-2 a způsobilosti k výrobě hliníkových konstrukcí dle ČSN EN 1090-3
 • výrobců při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí dle ČSN EN 15085-2 včetně posouzení shody s předpisem ČD V95/5
 • více informací o certifikaci výrobců naleznete zde

Inspekce

 • kvalifikace postupů svařování a souvis. procesů pro kovové i nekovové/plastové materiály
 • odsouhlasování postupů svařování pro tlaková zařízení dle nařízení vlády (NV) č. 219/2016 Sb. (Směrnice 2014/68/EU).
 • inspekce při svařování ve výrobě: inspekce/nezávislý dozor při výrobě svařovaných konstrukcí/produktů, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním ve výrobní praxi
 • nedestruktivní zkoušení svarových spojů na pracovišti objednatele metodou VT, PT, MT, UT prováděné pracovníky s kvalifikací dle ČSN EN ISO 9712
 • více informací o inspekční činnosti naleznete zde

Posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků

 • posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 - oznámený subjekt / Notified Body č. 2570
 • posuzování dle harmonozovaných technických norem: ČSN EN 1090-1+A1:2012
 • inspekce při svařování ve výrobě: inspekce/nezávislý dozor při výrobě svařovaných konstrukcí/produktů, dokumentace a procesů souvisejících se svařováním ve výrobní praxi
 • oprávnění k této činnosti naleznete zde

Zkoušení: Kvalifikace svářečského personálu

 • svářečských praktiků (Europian EWP/International IWP)
 • instruktorů a učitelů svářečských škol
 • svářečů kovů a plastů, svářečských operátorů a seřizovačů, páječů - pozn.: Tyto kvalifikace lze získat také přímo na Vašem pracovišti.
 • odsouhlasování pracovníků zhotovujících nerozebiratelné spoje tlakových zařízení dle NV č. 219/2016 Sb. (Směrnice 2014/68/EU) v systému České svářečské společnosti ANB
 • nabízíme kvalifikace svářečů betonářských ocelí.
 • více informací o vzdělávacích akcích naleznete zde

Zkoušení: Školení, kvalifikace, certifikace personálu pro NDT zkoušení

 • školení, zkoušky a certifikace pracovníků dle ČSN EN ISO 9712 provádějících nedestruktivní zkoušení
 • odsouhlasování pracovníků NDT pro tlaková zařízení dle nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice PED 2014/68/EU
 • školení pracovníků provádějících vizuální kontrolu svarů dle ČSN EN ISO 17637
 • více informací o vzdělávacích akcích naleznete zde

Ostatní služby

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID