Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Vyřizování stížností a odvolání

Vytisknout

V případě stížnosti na certifikační orgán nebo odvolání proti rozhodnutí certifikačního orgánu je třeba stížnost podat písemnou formou na certifikační orgán. Do 5 pracovních dní certifikační orgán potvrdí, zda se stížnost/odvolání týká certifikačních činností, za které je odpovědný. Certifikační orgán je odpovědný za shromáždění a ověření všech nezbytných informací, aby mohl provést prošetření stížnosti/odvolání. Certifikační orgán předá stěžovateli oficiální oznámení o ukončení procesu vyřizování stížnosti/odvolání písemnou formou.

Schéma procesu vyřizování stížností a odvolání

Postup vyřizování stížností

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID