Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Certifikace: Přehled certifikačních služeb

Proč se nechat certifikovat od naší společnosti?

Posuzováním a certifikací výrobků a systémů managementu se zabýváme již od roku 1999. Naši auditoři jsou pracovníci, kteří působili ve výrobních firmách a jsou špičkovými odborníky v oblasti svařování, výroby kolejových vozidel, výroby ocelových konstukcí a dalších oborech. Pro činnosti certifikace výrobků a systémů managementu jsme akreditováni národním akreditačním orgánem, vydaná oprávnění a odsvědčení o akreditaci můžete stahovat zde. Naše postupy jsou založeny na základech profesionálního přístupu a nestranného posuzování, prohlášení o nestrannosti můžete stahovat zde. Naše společnost splňuje všechna kritéria, která definovala Sekce kvality Hospodářské komory ČR pro takzvaný "Kvalitní certifikát". Tuto definici kvalitního certifikátu můžete stahovat zde. Nabízíme širokou oblast certifikačních služeb v oblasti strojírenství, stavebnictví, elektrotechniky a informatiky. Poskytujeme následující služby posuzování a certifikace systémů managementu:

 1. Posuzování/certifikace systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001.
 2. Posuzování/certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001.
 3. Posuzování/certifikace systémů managementu BOZP dle OHSAS 18001.
 4. Posuzování/certifikace systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS) dle ČSN EN ISO/IEC 27001.

Dále poskytujeme následující služby posuzování a certifikace výrobků, převážně v oblastech svařování, výroby kolejových vozidel, stavebních výrobků, výroby tlakových zařízení a dalších:

 1. Posuzování/certifikace procesu svařování dle ČSN EN ISO 3834-2,-3,-4 a dle požadavků Evropské svářečské federace + evropská certifikace, pro kterou je k dispozici žadatelům „Interpretace požadavků EWF" dle dokumentu Doc. EWF 487-02 Doc. EWF 487-02, PDF. Zároveň posuzujeme specifické požadavky výrobkových norem a oborových předpisů, jako např. předpisů pro výrobu a opravy drážních vozidel dle předpisů ČD V 95/5 a SDP ČR V 4/2.
 2. Posuzování/certifikace procesu svařování dle ČSN EN ISO 14554-1,-2
 3. Posuzování/certifikace výrobců při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí dle ČSN EN 15085-2 včetně posouzení shody s předpisem ČD V95/5.
 4. Posuzování/certifikace způsobilosti k výrobě ocelových konstrukcí podle ČSN EN 1090-2 a způsobilosti k výrobě hliníkových konstrukcí podle ČSN EN 1090-3 včetně ČSN 732603 "Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky" a ČSN 732604 "Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb".
 5. Posuzování/certifikace procesu svařování betonářských ocelí dle ČSN EN ISO 17660-1,-2

V případě Vašeho zájmu:

Pokud jste našimi certifikovanými zákazníky, můžete využít příslušné certifikační značky.

 • Certifikační značka a číslo oznámeného subjektu: popis a podmínky používání Certifikační značka: popis a podmínky používání, PDF
 • Podle toho, jakou certifikaci od našeho CO jste obdrželi, si stáhněte příslušnou certifikační značku.
 • Použití certifikační značky je podmíněno oznámením certifikačnímu orgánu
 • Certifikační značky ve formátu .svg a .png ke stažení (ZIP soubory):
 • V případě, že máte zájem o zde neobsaženou kombinaci norem na značce, kontaktujte nás emailem na This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

certifikační značka certifikační značka certifikační značka certifikační značka certifikační značka certifikační značka

certifikační značka certifikační značka certifikační značka certifikační značka certifikační značka

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID