Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Inspekce: Formuláře

Kvalifikace postupů svařování WPQR a pájení BPAR

Pokud máte zájem o kvalifikaci postupů svařování nebo pájení kovových i nekovových materiálů, vyplňte a zašlete následující dokumenty na kterékoliv naše pracoviště. K žádosti je třeba rovněž dodat pWPS, atesty základních materiálů a atesty svařovacích přídavných materiálů. Na každou WPQR je třeba zaslat samostatnou žádost. V případě dotazů Vám rádi s vyplněním žádostí poradíme.

Žádost o posuzování/certifikaci COS, DOCŽádost o kvalifikaci postupu svařování

Žádost o posuzování/certifikaci COS, DOCVzor formuláře pWPS pro obloukové svařování

Žádost o posuzování/certifikaci COS, DOCVzor formuláře pWPS pro plamenové svařování

Inspekce jednoduchých tlakových nádob

Pokud máte zájem o posouzení jednoduchých tlakových nádob oznámeným subjektem, vyplňte a zašlete následující dokumenty na kterékoliv naše pracoviště. Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování jednoduchých tlakových nádob dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice č. 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.

Žádost o posuzování/certifikaci COS, DOCŽádost o posouzení shody jednoduché tlakové nádoby

Posuzování shody provádíme podle následujících modulů:

Poř. číslo

Postup posuzování shody

Název výrobku či skupiny výrobků

1

EU přezkoušení typu (Modul B). Bod 1 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L

2

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (Modul C1). Bod 2 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L

3

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (Modul C2). Bod 3 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 200 < PS.V ≤ 3000 bar.L.

4

Shoda s typem založená na interním řízení výroby (Modul C). Bod 4 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 50 < PS.V ≤ 200 bar.L

Copyright 1996 - 2018 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID