Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Inspekce jednoduchých tlakových nádob

Dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh

Na dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh se vztahuje nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice č. 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Výrobce při uvádění jednoduchých tlakových nádob u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L musí zajistit, aby byl soulad nádobyse základními technickými požadavky prokázán postupem posuzování shody. Na základě tohoto posouzení shody oznámeným subjektem vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a umístí označení CE a nápisy stanovené v nařízení vlády a směrnici EU. Postup uvádění JTN na trh se řídí součinem PS.V a jednotlivé možnosti podle tohoto součinu jsou uvedeny na následujícím obrázku.

Popis uvádění na trh

Žádost o posouzení

V případě zájmu o posouzení shody jednoduché tlakové nádoby jsou formuláře a návod pro žádost o kvalifikaci zde.

Posuzování shody

Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování jednoduchých tlakových nádob dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice č. 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. se vztahuje na posuzování shody jednoduchých tlakových nádob dle SPVD (dále jen „nádob“) vyráběných sériově, které mají tyto vlastnosti:

 • nádoby jsou svařované, uzpůsobené pro vystavení vnitřnímu přetlaku většímu než 0,5 bar, určené k jímání vzduchu nebo dusíku a nejsou vystavovány působení plamene;
 • části a celky mající vliv na pevnost nádoby pod tlakem jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku nebo z nevytvrzených slitin hliníku;
 • nádoba se skládá z následujících prvků:
  • buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí,
  • nebo ze dvou souosých klenutých den;
 • nejvyšší dovolený tlak nádoby není větší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (PS.V) není větší než 10 000 bar.L;
 • nejnižší dovolená teplota není nižší než – 50 °C a nejvyšší dovolená teplota není vyšší než 300 °C u nádob z oceli nebo 100 °C u nádob z hliníku nebo ze slitin hliníku.

Toto nařízení neplatí pro:

 • nádoby zvláště navržené pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity;
 • nádoby zvláště určené k instalaci na plavidlech a letadlech nebo k jejich pohonu;
 • hasící přístroje

Posuzování shody provádíme podle následujících modulů:

Poř. číslo

Postup posuzování shody

Název výrobku či skupiny výrobků

1

EU přezkoušení typu (Modul B). Bod 1 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L

2

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (Modul C1). Bod 2 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 3000 bar.L

3

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (Modul C2). Bod 3 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 200 < PS.V ≤ 3000 bar.L.

4

Shoda s typem založená na interním řízení výroby (Modul C). Bod 4 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 50 < PS.V ≤ 200 bar.L

Copyright 1996 - 2019 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID