Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Přehled inspekčních služeb

Inspekční služby třetí nezávislé strany

Provádíme inspekční činnost třetí nezávislé strany typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Kvalifikace postupů svařování a pájení

V rámci akreditace provádíme inspekce za účelem kvalifikace postupů svařování a pájení kovových i nekovových materiálů - více o kvalifikaci postupů svařování naleznete zde. Kvalifikace postupů svařování a pájení provádíme včetně schválení pro tlaková zařízení podle požadavků nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a směrnice 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Oprávnění oznámeného subjektu i akreditovaného inspekčního orgánu naleznete zde. Proces kvalifikace postupu svařování probíhá v následujících krocích:

1. Podání žádosti o kvalifikaci postupu:

  1. Stanovení požadavků na inspekci – podání žádosti
  2. Přezkoumání a registrace žádosti
  3. Stanovení inspektora
  4. Smlouva o kontrolní činnosti – uzavření obchodního vztahu

2. Provedení kvalifikace postupu:

  1. Provedení inspekce na místě za účasti inspektora
  2. Provedení všech požadovaných zkoušek (nedestruktivních, destruktivních)
  3. Zpracování výsledků inspekce
  4. Přezkoumání a schválení výsledků inspekce
  5. Předání výsledků inspekce zákazníkovi

Služby oznámeného subjektu

Jakožto oznámený subjekt č. 2570 provádíme posuzování jednoduchých tlakových nádob dle nařízení vlády č. 119/2016 Sb. a směrnice č. 2014/29/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh. Posuzování shody provádíme podle následujících modulů:

Poř. číslo

Postup posuzování shody

Název výrobku či skupiny výrobků

1

EU přezkoušení typu (Modul B). Bod 1 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L

2

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a zkoušení nádob pod dohledem (Modul C1). Bod 2 přílohy č. 2  NV119

Nádoby, u nichž je součin PS.V větší než 50 bar.L

3

Shoda s typem založená na interním řízení výroby a kontrolách nádob pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (Modul C2). Bod 3 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 200 < PS.V ≤ 3000 bar.L.

4

Shoda s typem založená na interním řízení výroby (Modul C). Bod 4 přílohy č. 2  NV119

Nádoby u nichž 50 < PS.V ≤ 200 bar.L

Copyright 1996 - 2018 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID