Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Informace o koronaviru

Vytisknout
Vytvořeno pátek 13. březen 2020 0:00

Informace o opatřeních spojených s šířením koronaviru COVID-19

Stejně jako většina firem v ČR i naše společnost byla nucena přijmout některá nezbytná opatření spojená s šířením koronaviru COVID-19. V první řadě je to zrušení všech vzdělávacích akcí. Zrušili jsme jednání programové komise a certifikační rady plánované na konec března. Všichni naši zaměstnanci, kteří nebudou na služební cestě a jejichž přítomnost na pracovišti nebude nezbytně nutná, budou pracovat z domova formou Home Office.

Seznam zrušených již vypsaných a plánovaných akcí:

Pracoviště Ostrava: 07.04.2020, Odborný seminář pro pracovníky NDT

Pracoviště Česká Třebová: Plánovaný dosud nezveřejněný seminář ISO 3834

Seznam probíhajících akcí:

Pracoviště Praha: Kurz mezinárodní svářečský inženýr / technolog / specialista. Akce pokračuje formou e-learningu do odvolání v souladu s mimořádnými opatřeními IIW. O dalším průběhu budete průběžně informování telefonicky, emailem a na těchto stránkách.

Pracoviště Praha: Kurz kapilárního zkoušení PT2-w podle ISO 9712. O náhradním termínu budete informování telefonicky, emailem a na těchto stránkách.

Pracoviště Česká Třebová: Kurz mezinárodní svářečský praktik IWP. Akce pozastavena do odvolání. O dalším průběhu budete průběžně informování telefonicky, emailem a na těchto stránkách.


 

Více informnací o e-learningu v kurzu Kurz mezinárodní svářečský inženýr / technolog / specialista naleznete zde.

  

O náhradních termínech a všech opatřeních budete včas informováni emailem a na našich www stránkách. Všem přejeme pevné zdraví a doufáme, že se situace v dohledné době vyřeší.

Přechod na ISO 45001

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 15. červenec 2019 0:00

Přechod z ČSN OHSAS 18001 na ČSN ISO 45001

12. března 2018 byla vydána mezinárodní norma ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem pro použití, následně byla dne 1. října 2018 vydána Českou agenturou pro standardizaci jako ČSN ISO 45001.

Společnosti, které jsou nyní certifikováni dle ČSN OHSAS 18001, mají 3-leté přechodné období pro  přechod na certifikaci dle ČSN ISO 45001, a to nejpozději do 12. března 2021.

Norma ČSN ISO 45001 stanovuje požadavky pro BOZP a zahrnuje návod k její implementaci a je plně kompatibilní s ostatními normami ISO pro systémy managementu – ISO 9001 a ISO 14001.  Společnostem, které jsou držiteli certifikace dle těchto norem, umožňuje norma ČSN ISO 45001 integraci managementu BOZP do jediného integrovaného systému managementu, který je v souladu s novým konceptem ISO norem systémů managementu, umožňující strategické řízení organizace prostřednictvím kontextu organizace, porozumění a plnění potřeb a očekávání pracovníků a dalších zainteresovaných stran a určení rizik a příležitostí pro strategické zaměření organizace.

Copyright 1996 - 2020 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID