Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

ISO 9001:2015

Vytisknout
Vytvořeno pondělí 9. leden 2017 16:49

Akreditace ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

V prosinci 2016 jsme obhájili oprávnění/akreditaci pro posuzování systémů managementu kvality podle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001.2007. Zároveň jsme získali oprávnění/akreditaci pro posuzování norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 vydaných v únoru 2016 jako ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Osvědčení o akreditaci podle nových norem je k dispozici zde.

Přechodné období pro přechod na nové normy

Zde je ke stažení komuniké k oběma normám (anglická verze). Dále je zde ke stažení plán přechodu z normy ISO 9001:2008 na normu ISO 9001:2015 (dokument IAF ID9:2015 anglická verze) a plán přechodu z normy ISO 14001:2004 na normu ISO 14001:2015 (dokument IAF ID10:2015 anglická verze). Po získání akreditace na novou verzi norem nabízíme v přechodném období certifikaci podle všech variant těchto norem. Po uplynutí přechodného období budeme klienty certifikovat pouze podle ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 (případně jejich českých ekvivalentů ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016). Všem certifikovaným klientům doporučujeme co nejdříve začít pracovat na přechodu systému managementu na nové normy.

Copyright 1996 - 2018 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID