Vítejte u společnosti DOM - ZO 13, s.r.o.
Nabízíme Vám služby při posuzování shody (certifikace, inspekce, zkoušení), které Vám pomáhají splnit požadavky legislativy, technických norem, předpisů apod. a uplatnit se na domácím i zahraničním trhu.
Společnost DOM - ZO 13, s.r.o. vznikla v roce 1996 a má sídlo v České Třebové. V letech 2000-2002 rozšířila společnost svoji působnost o další pracoviště v Ostravě a v Praze. V letech 2001 až 2005 došlo k rozšíření nabízených služeb posuzování shody, které jsou poskytovány v mezinárodním akreditačním systému.

Tlakové nádoby

Vytisknout
Vytvořeno středa 21. září 2016 14:42

Získali jsme autorizaci pro pracovníky provádějící NDT zkoušení tlakových zařízení

Získali jsme oprávnění k činnostem oznámeného subjektu pro posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2014/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh a ve smyslu nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh vydaný ÚNMZ. Oprávnění se vztahuje na výrobky vymezené v § 1 odst. 2 NV 119 a na všechny postupy posuzování shody uvedené v § 9 NV 119. Oprávnění oznámeného subjektu / notifikované osoby č. 2570 (Notified Body) lze ověřit na informačním systému NANDO nebo stáhnout zde. Více o posuzování jednoduchých tlakových nádob naleznete zde http://www.domzo13.cz/inspekce/jednoduche-tlakove-nadoby.html.

Copyright 1996 - 2018 DOM - ZO 13, s.r.o. | Design logo: srab srab | XHTML 1.0 VALID